3 Eylül 2012 Pazartesi

PIC16F84 ve DS1621 ile sıcaklık ısı ölçümü röle kontrol


PIC16F84 ve DS1621 ile sıcaklık ısı ölçümü röle kontrol

pic16f84-ds1621-sicaklik-isi-olcumu-role-kontrol
Devre pic16f84 üzerine kurulu ds1621 ısı sensörü ile alınan bilgiyi 2×16 lcd üzerinde görüntülüyor ayrıca belirli bir ısıda RA0 pinine bağlı rölenin çalışması için sıcaklık değeri belirlenebiliyor (emin değilim alt ya da üst sınır olabilir) ayarlar dec, inc, set butonları ile yapılıyor
PIC16F84 ve DS1621 ile sıcaklık ısı ölçümü röle kontrol devresinin kaynak .bas, hex kodları isis simülasyon ve pcb dosyaları var
Not: Yeni versiyon isis içindeki ds1621 library dosyası ile simülasyon çalışmıyor /MODELS kılasörü içindeki ds1621.dll yedeğini alıp dosya içindeki ds1621.dll dosyasını kullanın
Proteus isis devre şeması
Temp-Control-circuit-isi-sicaklik-devresi
TempControl.bas yazılımı
'**************************************************************
'* Name  : PIC-Temp.BAS                  *
'* Author : F. San                     *
'* Date  : 10.10.2003                   *
'* Notes  : Temperature control, -55°C to +125°C      *
'*     : Using the PIC16F84 and DS1621 temp.sens     *
'**************************************************************
@ device xt_osc, wdt_off, pwrt_on, protect_off

Define LCD_DREG PORTB
Define LCD_DBIT 0 
Define LCD_EREG PORTB 
Define LCD_EBIT 4 
Define LCD_RSREG PORTB 
Define LCD_RSBIT 5 

Temp    var word  'DS1621 Temperature  
TempLo   var byte  'DS1621 Temp. Low byte
TempHi   var byte  'DS1621 Temp. High byte 
TempX    var byte  'misc. storage variables
TempNeg   var byte  ' "
SetTemp   var bit   ' "
i2c_sda   var PortA.2 'DS1621 Data pin 
i2c_scl   var PortA.3 'DS1621 Clock pin 
RelayOut  var PortA.0 'Relay output pin
Sw_SET   var PortA.1 'Set temp. switch
Sw_DEC   var PortB.6 'Dec temp. switch
Sw_INC   var PortB.7 'Inc temp. switch

TrisA = %11110
PortA = 0
TrisB = %11000000
PortB = 0
SetTemp = 0

EEPROM 0,[22,0] 'Default temp. 22.0°C, stored at EEprom location 0 and 1
Read 0, TempHi  'Get Temp. High.byte from EEprom address 0
Read 1, TempLo  'Get Temp. Low.byte from EEprom address 1   

Main:
  gosub Read_Temp
  gosub Chk_RelayOut
  gosub Chk_Switches
  if not settemp then gosub Disp_Temp
  pause 100
goto Main

Read_Temp:
  i2cwrite i2c_sda,i2c_scl,$90,$ac,[0]  'Access Config [ACh]
  Pause 1
  I2CWrite i2c_sda, i2c_scl,$90,[$ee]  'Start Convert T [EEh]
  Pause 1
  I2CRead i2c_sda, i2c_scl, $90,$aa,[Temp],Error 'Read Temperature [AAh]
  TempNeg = " "
  TempX = Temp.HighByte
  if TempX >= 128 then
   TempNeg = "-"
   TempX = 256 - (TempX + Temp.7)
  endif
return

Disp_Temp:  
  Lcdout $fe, 1, TempNeg, Dec TempX,".", Dec (Temp.7/1*50/10),223,"C Tout:",dec Relayout
  Lcdout $fe, $c0, "(",SDec TempHi,".",Dec(TempLo/1*50/10),223,"C)"
return

Disp_SetTemp: 
  Lcdout $fe,1,TempNeg, Dec TempX,".", Dec (Temp.7/1*50/10),223,"C Tout:",dec Relayout
  Lcdout $fe, $c0, "Tset: ",sDec TempHi,".",Dec(TempLo/1*50/10),223,"C"
return

Error:
  Lcdout $fe, 1, "Error!", $fe, $C0, "Reading Temp."
goto Main

Chk_RelayOut:
  if Temphi < 128 then 'Set Temp = pos.temp.
   if temp.highbyte < 128 then 'Temp = pos.temp
     if temp.highbyte = temphi then 
      if temp.7 < Templo then
        RelayOut = 1 
      else 
        RelayOut = 0 
      endif
     else
      if temp.highbyte < temphi then
        RelayOut = 1
      else 
        RelayOut = 0
      endif
     endif  
   else 'Set Temp = neg.temp. 
     RelayOut = 1
   endif
  else 'Set Temp = neg.temp.
   if temp.highbyte > 128 then 'Temp = neg.temp
     if temp.highbyte = temphi then 
      if temp.7 > Templo then
        RelayOut = 1 
      else 
        RelayOut = 0 
      endif
     else
      if temp.highbyte > temphi then
        RelayOut = 0
      else 
        RelayOut = 1
      endif
     endif  
   else 'Set Temp = pos.temp. 
     RelayOut = 0
   endif
  endif  
return

Chk_Switches: 
  if Sw_SET = 0 then 
   if SetTemp then 
     gosub Disp_Temp
   else  
     gosub Disp_SetTemp
   endif   
   while SW_SET = 0 : wend
   if SetTemp then
     Write 0, TempHi   'Store TempHi to EEprom location 0
     Write 1, TempLo   'Store TempLo to EEprom location 1   
   endif
   settemp = not Settemp
  endif

  if not settemp then return
  
  if Sw_DEC = 0 then 
   if TempHi > 128 then
     if Temphi > 201 then
      TempLo = TempLo ^ 1 'invert state of TempLo
      if TempLo = 1 then TempHi = TempHi - 1
     endif  
   else
     TempLo = TempLo ^ 1 
     if TempLo = 1 then TempHi = TempHi - 1
   endif
  endif
  
  if Sw_INC = 0 then
   if TempHi < 128 then
     if TempHi < 125 then
      TempLo = TempLo ^ 1 
      if TempLo = 0 then TempHi = TempHi + 1
     endif
   else
     TempLo = TempLo ^ 1 
     if TempLo = 0 then TempHi = TempHi + 1
   endif 
  endif
   gosub Disp_SetTemp
return

end
Bir önceki yazımız olan Arcade joystick masamı yeniledim başlıklı paylaşım arcade joystick, buton ve el yapımı joystick hakkındadır.

1 yorum:

melike yılmaz dedi ki...

Fizik dersinin en önemli konu başlıklarından birisi olan ve her sene en az 2 soru olacak şekilde karşımıza çıkan Isı, Sıcaklık ve Genleşme için bir içerik hazırladık ve sizlere en iyi anlatımları yapacak kaynakları bulduk. Tabi sizlere sunacağımız TYT Fizik Isı Sıcaklık ve Genleşme konu anlatımı ve soru çözümü videolarının yanı sıra sizin de ekstra yapmanız gerekmekte. Aksi takdirde yeterli verimi alamaz ve sınav günü de yanlışlar yaparsınız. TYT Fizik ısı sıcaklık genleşme konu anlatımı ve soru çözümü