11 Eylül 2012 Salı

vb kursu


VISUALBASIC 6.0 
Çıktığı günden beri büyük beğeni toplayan ve programcılığı zevke dönüştüren Visual basic programlama dili,programcılık korkulacak,sıkıcı bir iş olmaktan çıkıp herkesin ilgisi haline gelmiştir. Bunda Visual basic dilinin katkısı azımsanamayacak kadar çoktur. Visual basic hem basic dilinin getirdiği kolaylığı hem de Windows ortamının getirdiği görselliği en üst seviyede programcıya sunabilmektedir. Eskiden basic dili ile başlangıç olarak kabul edilir ancak ciddi denebilecek hiçbir uygulama basic dili ile yazılamazdı. Halbuki Visual basic hem başlangıç seviyesinde bir dil olma özelliğini korurken hem de en profosyonel uygulamaları bile geliştirebilecek kapasitede bir dildir. Günümüzde Visual basic ile yapılmış bir çok modern uygulama görebilir ve kendiniz de kolayca yapabilirsiniz. 
Windows'un Visual basic Programlama yapısının programlamaya getirdiği yeni boyut programlama dillerinin monotonluktan kurtarmış ve her versiyonda büyük yeniliklerin ve kolaylıkların programlama dilleri içerisinde yer almasına sebep olmuştur. Visual basic in ilk versiyonu ile bugün ulaştığı (Visual basic Pro 6.0) versiyonu arasında gerçekten çok büyük bir gelişme yaşanmıştır ve uzun bir süre yenilik ve kolaylıkların devam edeceği de görülmektedir. Eskiden kullanılan programlama dilinin versiyonu önem taşımazdı, ancak şimdi her versiyonda büyük yenilikler yaşanmakta ve programcı haklı olarak hep en son versiyonla program yapma isteği duymaktadır.
Visual BASİC 6.0 PROJE TASARIM PENCERESİNE BAKIŞ
Visual basic 6.0 açıldığı zaman karşınıza Şekil 1.1'de görülen ekran görüntüsü gelecektir.
Visual Basic Ders Notları Geniş 
Şekil 1.1 -Visual basic açılış ekranı
Örnekler Standard EXE projeleri ile oluşturulacaktır. Visual basıc tasarım penceresi açıldığında göze ilk çarpan önemli özellik tasarım ortamının MDI modunda açılmasıdır.(Şekil 1.2) 
Visual Basic Ders Notları Geniş
Şekil 1.2 Visual basic 6.0 Proje Tasarım Penceresi
MENÜ SATIRI: 11 adet ana menü başlığı ve herbirinin alt menülerini içerir. Visual basic ortamında proje(yazılım) geliştirirken yararlanılabilecek çeşitli fonksiyonları vardır.
KONTROL NESNELERİ: Visual basic ortamına önceden yerleştirilmiş neslerdir. Bu kontrollerden gerekli olanları form üzerine taşınır ve yazılım icrası esnasında istenilen fonksiyonları yerine getirebilmeleri için bu kontrollere bağlı bilgisayar programları(kodlarcodes) da oluşturulur.
FORM: Visual basıc pojesinin temel nesnesidir. Proje ile ilşkili tüm nesneler form üzerine yerleştirilir. Bir projede, gerekiyorsa birden fazla form da bulunabilir.
PROJECT: O anda aktif formla ilişkili olarak bazı işlevleri yerine getirir. Pencere başlığının hemen altında iki guruba ayrılmış üç buton bulunur. Bunlardan View code butonu seçilirse , o 
esnada aktif olan nesneye bağlı olarak oluşturulmuş bilgisayar programı(kodu) görüntülenir. 
View Object butonu seçilirse de, bu durumda tasarım aşamasında o an için seçilmiş olan nesne x
görüntülenecektir.
Tolggle Folders butonu ile ise proje içinde kullanılan genel maksatlı modüller, ormlar, ınıflar ve kaynak dosyaları gibi proje bileşenleri bir dizin mantığı içinde ayrıntılı veya toplu halde görüntülenir.
ÖZELLİKLER :o anda aktif durumdaki (seçilmiş) Visual basic kontrolünün tüm özellikleri görüntülenir. 

IMMEDIATE:breake modda (tasarım ortamında program akışının kesilmesi) otomatik olarak boş olarak açılır.Debug,reset ve komut satırındaki işlemler uygulanabilir veya program akışını kalındığı yerden devam edilebir.

LAYOUT: Formların ekrandaki pozisyonlarını mouse yardımı ile ayarlanabilir.

MENÜ SATIRI
FİLE(DOSYA) MENÜSÜ:
Şekil 1.3'deki alt menülerden oluşur.
Visual Basic Ders Notları Geniş
New project:Yeni bir Visual basic projesi başlatmak amacı ile kullanılır. 
Open Project:Daha önceden diskte saklamış olduğunuz bir VB uygulamasını tekrar aktif hale getirir.
Add Project:Proje penceresi birden fazla proje içerdiğinde ikinci bir projeyi ekler.
Remove Project:Aktif uygulamamız içindeki bir projeyi uygulama içinden çıkarmak için kullanılır.
Save Project Group:O esnada uygulamada kullanılan proje ve projelerle ilişkili tüm dosyaları ve ilişkili Visual BASIC bilgilerini tek bir isim altında saklamak amacı ile kullanılır. Bir kez kayıt edilince group yazısı bir daha gelmez.
Save Project Group As:Aktif çalışılan bir projeyi son hali ile diskten farklı tüm uygulama bileşenlerini yeni bir isimle saklamayı saglar.
Save (Form1)Dosya İsmi :Sadece o esnada aktif proje penceresinde seçilmiş olan bir nesneyi saklar.
Save (Form1)Dosya İsmi As: Daha önce saklanmış olan bir dosya yeni bir isimle yeniden saklanabilir.
Print:Project ile ilgili istenilen (kod sayfasını,formu) bölümleri yazıcıya gönderir.
Print Setup:Uygulamanızı yazıcıya aktarma durumunda yazıcı tipini, yazıcıdaki kagıt baskısını,yatay,dikey durumunun ayarı.
Make Project..exe:Çalıştığımız Visual Basic uygulamasını EXE haline çevirerek Visual BASIC ortamından bağımsız çalışılmasını sağlar.
Make Project Group:Uygulamamız birden fazla project içeriyorsa görüntülenir. Uygulamanızda oluşturmak istediğiniz projeleri seçmenizi sağlar.
Exit : Çıkış
EDİT (DÜZEN) MENÜSÜ
Visual Basic Ders Notları GenişUndo Delete(Gerial):Yapılan son işlemi geri alır.
Can't Redo(Yinele): Geri alınan işlemi tersine çevirir.
Cut(Kes): Seçilen alanı silip panoya alır.
Copy(Kopyala): Seçilen alanı panoya kopyalar.
Paste(Yapıştır): Panodaki bilgileri yazdırır.
Paste Link(Özel Yapıştır): Panodaki bilgileri istenilen biçimde yapıştırır.
Delete: Seçilmiş metin yada nesneyi siler.
Select All: Aktif kod penceresindeki bütün kodu veya form üzerindeki bütün kontrolleri seçmek için kullanılır.
Find(Ara): Visual BASIC kodu içerisinde bir metni aramak için kullanılır.
Find Next(Aramaya Devam): Find ile yapılan arama işlemine kaldığı yerden devam etmek için kullanılır.
Replace(Değiştir): Bir metin içinde bir sözcüğü aratıp, bulunduğu takdirde başka sözcükle değitirmek.
Indent(Tab):Tab tuşunun görevini yapar.
Outdent(Shift Tab): Tab tuşunun ilerlettiği sutun miktarı kadar sola kaydırır.
Insert File(Dosya Birleştir): Çalışılan kod sayfasının içerisine başka bir dosyada bulunan kodu eklemek için kullanılır.
List properties/Methods: Kod penceresine her uygun ifadenin ardından bu ifadeden sonra yazılabilecek mümkün diğer ifadeleri içeren bir yardım kutucuğu görüntüler.(data1. sonra gelecek menü)
List Constants:Kod penceresinde,yazılan ifadenin alabileceği sabit değerleri içeren yardımcı bir pencere görüntüler.
Quick Info: Kod penceresinde seçilen fonksiyonların,metodların,prosedürlerin ve değişkenlerin yazılımını gösteren yardımcı bir pencere görüntüler..
Parameter Info: Kod penceresinde yazılan veya ifadelerin ,çerdikleri parametreleri gösteren yardımcı bir pencere görüntüler.
Complate Word: VB, yazmakta olduğunuz ifadeden kelimeyi bulmaya çalışır. Ve kullanmanızı sağlar.
Go to Row: Satıra git (Birinci,Önceki,Sonraki,Yeni)
Bookmark: Program kodunun çok sık kullanıldığı satırlarına kolay bir şekilde ulaşmak için kullanılır. VİEW (GÖRÜNÜM) MENÜSÜ 
Visual Basic Ders Notları GenişCode: O esnada seçilmiş olan form ya da modülün Code Penceresini(prg. Yazıldığı pencere)görüntülemek amacı ile kullanılır.
ObJect: Aktif kod ile ilişkili olan nesneyi(form gibi)görüntülemek için kullanılır.
Definition: Form yada modülün Code Penceresinde kürsörün bulunduğu aktif prosedüre ait kod penceresini görüntüler.(Recordset,Data1)
Last Position: Kod penceresinde en son noktaya yeniden sıçrama yapmak istediğinizde kullanılır.
Object Browser: Bu seçenek ile Object Browser(Nesne Gözatıcısı)penceresi ekrana gelir.
Immediate Window: Bu menü alternatifi ile Immediate (hata ayıklama penceresi) ekrana gelecektir.
Locals Window: O esnada aktif prosedürde ki bütün değişkenleri ve değerlerini gösterir.
Watch Window: B-Break Modda, daha aönceden gözlem amacı ile tanımlanmış değişken ya da ifadenin o andaki değerini görüntülemek için kullanılır.
Calc Stack: Projeniz içinde, o esnada aktif olan prosedür çağrılarının listesini gönderir.
Project Explorer: Project (proje) başlıklı pencereyi ekrana getirir.
Properties Window: Properties(Özellikler) başlıklı pencereyi ekrana getirir. Bu pencerede o esnada aktif olan nesne için geçerli olan özelliklerin bir listesini ve bu özelliklere o esnada atanmış olan değerleri incelemek mümkümdür.
Form Layout Window: Daha öncede söylendiği gibi Layout penceresinde Formların ekrandaki pozisyonları mouse yardımı ile ayarlanabilir.
Property Pages: Tasarım ortamında kullanıcı tarafından oluşturulmuş bir kontrolün özelliklerinde değişiklik yapmak amacı ile özellik sayfalarını listeler.
Table
Zoom
Show Panes
Toolbox: Araç kutusunu görünür hale getirir.
Color Palette: Seçilmiş Visual BASIC nesnelerinin renklerini değiştirmek üzere, renk paletini ekrana getirir.
Toolbar: Visual BASIC kullandığı araç çubuğu gruplarından biri ekranda görüntülenebilir veya silinebilir. PROJECT MENÜSÜ
Visual Basic Ders Notları GenişAdd Form:Aktif projenin içine yeni veya mevcut bir form katmak için kullanılır. (Form1 varken Form 2 ye geçilebilir.)
Add MDI Form: Bu menü alternatifi ile bir Multiple Document Interface (çoksayıda Doküman İçeren Arayüz) oluşturulabilir veye mevcut bir MDI formu uygulamaya ekleyebilirsiniz.
Add Module: Visual Basic/in bir forma ya da nesneye bağlı olmayan ve uygulamanın tüm bileşenleri tarafından kullanılabilen kodların modul adı verilmektedir.
Add Class Module: Bu menü alternatifi ile Sınıf Modülü (Class Module) denilen özel tipte bir modül oluşturmak mümkün olmaktadır. Sınıf modülünde, projenin tüm bileşenleri tarafından kullanılabilecek bir sınıf ile ilişkili tanımlar bulunabilir.
Add User Control: Sadece kendi projenizde kullanabileceğiniz ActiveX kont- rolleri oluşturmak için kullanılır. Active X kontrollerini başka tasarım ortam-larında da kullanmak için projenizi ActiveXConrol olarak başlatmanız gerekir.
Add Property Page: Oluşturduğunuz ActıveX kontrolleri için Özellik sayfası isimlendireceğimiz Property Page/ler oluşturmak için kullanılır.
Add User Document: Bu menu komutu Standart EXE modülü dışındaki proje modülleri ile beraber kullanılır. Projeye yeni yeni bir ActiveX dökümanı eklemek için kullanılır.
Add File: Daha önceden hazırlanmış genel maksatlı modüller, formlar, sınıf modülleri ve kaynak dosyalar gibi bileşenleri, o esnada aktif olan projenizin içine katma imkanı sağlar.
Remove (Dosya Adı)Form..(1,2,3) : Aktif projenizin içindeki bir dosyayı bu proje içinden çıkarma imkanı sağlar. Çıkarılan dosya disketten silinmez. 
References: Projenizin içerisine başka uygulama programları ya da nesne kütüphanelerinden nesneler katma imkanı sağlar.
Components: Visual BASIC'te kullanabileceğimiz kontrol nesnelerinin sayı ve çeşidini arttırmak ve DLL uzantılı tasarımları projeye eklemek amacı ile kullanılır. 
Project1 Properties: Visual BASIC projesi ile ilgili düzenlemeler yapmak için kullanılır. Diyalog penceresinin BAŞLIK ÇUBUĞU, Project Explorer penceresinde seçili aktif projenin ismini gösterir.
FORMAT (BİÇİM) MENÜSÜ
Visual Basic Ders Notları GenişAling:Form üzerinde seçilmiş nesnelerin pozisyonları,enson seçilen nes-neyi referans alacak şekilde aşağıdaki alternatifler bazalınarak hizalan-dırılır.
Left sol,Centers ortala, Tops Üst köşe, Middles üst alt orta noktaları eşit, Buttoms Alt köşe,To Grid en yakın Grid üst köşe noktası
Make Same Size: Bu menü alternatifi ile seçilen nesnelerin boyutlarında ayarlama yapılır.
Width Genişlik,Height Yükseklik,Both seçilen nesnelerin boyutları referans alınan nesne ile aynı yapılır
Size To Grid: Seçilen nesneleri otomatik olarak formun en yakın grid noktalarına yerleştirir. 
Horizontal Spacing: Seçilen nesnelerin kendi aralarındaki yatay boşluklar istenilen alternatiflere göre ayarlanır.
Make equal: Seçilen nesnelerin kendi aralarındaki yatay boşlukları eşit hale getirir.
Increase:Seçilen nesnelerin kendi aralarındaki yatay boşluğu, kabul edilen bir grid hücresinin eni kadar artırır.
Decrease: Seçilen nesnelerin kendi aralarındaki yatay boşluğu kabul edilen bir grid hücresinin eni kadar azaltır.
Remove: Seçilen hücrelerin kendi aralarındaki yatay boşlukları kaldırır. 
Vertical Spacing: Yukarıdaki menü seçeneğine eşdeğer bir fonksiyonu vardır. Sadece boşluk ayarlamaları düşey noktada yapılır.
Center in Form: Seçilmiş nesne grubu, bu grubun içindeki en dış nesnelere göre form üzerinde ortalanır.
Horizontaly: Seçilmiş nesne grubu içinde en sol dışdaki nesne ile en sağ dışdaki nesnenin, sırası ile üst ve alt köşe noktalarına göre tüm seçilmiş nesneleri yatay olarak ortalar.
Verticaly: Seçilmiş nesne grubu içinde en üst dışdaki nesne ile en alt dıştaki nesnenin,sırası ile üst ve alt köşe noktalarına göre bir ayarlama yapılır.
Order: Order menu seçeneği ikiye ayrılır.
Bring to Front:Seçilmiş olan nesneyi, formda mevcut diğer nesnelerin önüne getirir.
Send to Back: Seçilmiş olan nesneyi, diğer nesnelerin arkasına yerleştirir.
Lock Controls: Form üzerindeki kontrolleri, bulundukları pozisyonda kilitler.Öyle ki, kontroller bu komuttan sonra form üzerinde hareket ettirilemez.
DEBUG MENÜSÜ 
Visual Basic Ders Notları GenişStep Into:Tasarım esnasında Visual BASIC kodundaki o esnada kürsörün İşaret etmiş olduğu komutu çalıştırır.
Step Over: Step info komutuna benzer. Farkı, icra edilen aktif komutu, bir prosedür çağırma komutu ise, o prosedür tek bir komut gibi bütünü ile icra edildikten sonra, esas koddaki bir sonraki deyime geçilir.
Step Out: O esnada icra edilen fonksiyonun içinde kürsörün işaret etmiş olduğu komuttan itibaren bütün komutlar çalıştırılır ve fonksiyonun çağrıldığr esas kodda bir sonraki deyime geçilir.
Run To Cusor: Gene sadece tasarım anında kullanılabilecek bir komuttur. Programın icrası durmuş iken(Break Mode) icrayı yeniden başlatarak bir sonraki durma noktasının hangi komut olacağını belirler.
Add Watch: Bir değişken yada ifadenin programın icrası esnasında hangi değerleri aldığını izlemek üzere bir gözlemci mekanizma kurar.
Edit Watch: Gözlemci tanımı ile ilişkili değişiklik ya da düzeltme yapmak gerektiğinde kullanılır.
Quick Watch: Brake modda üzerinde durduğu değişkenin, özelliğin veya başka bir ifadenin değerini gösteren bir diyalog penceresi görüntüler.
Toggle Breakpoint: Tasarım esnasında kullanılabilen bir komuttur. Kod üzerinde ki durma noktalarını belirlemek için kullanılır.
Clear All Breakpoints: Toggle breakpoint komutu ile yerleştirilmiş olan bütün durma noktalarını iptal eder.
Set Next Statement: Sadece Break modunda kullanılabilir. Break moduna şu durumlarda erişilir.
Show Next Statement: Gene sadece break modda kullanılabilecek bir komuttur. İcra edilecek bir sonraki deyimi gösterilir. Visual Basic Ders Notları GenişStart: Geliştirdiğimiz projeyi icra etmek amacı ile kullanılır.F5 kullanılır.
Start With Full Compile: Start komutu ile Visual Basic sadece aktif kodu ve ilişkili kısımları derler. Belli bir anda projenizin tümünün derlenerek çalıştırılması istiyorsanız bu alternatifi seçmelisiniz.
Break: Normal akışını sürdüren programı durdurur ve programın çalışmasını breake modda sürdürülür.
End: İcra edilen programı durdurarak Visual BASIC'in kullandığı tüm sistem kaynaklarını iade eder.
Restart: İcrası durdurulmuş olan programın yeniden icra edilmesini sağlar. TOOLS MENÜSÜ 
Visual Basic Ders Notları GenişAdd Procedure: Kod penceresi içine bir prosedür yerleştirmek amacı ile kullanılır.
Procedure Attributes: Belirtilen herbir özellik veya metod için ayarlamalar yapabileceğiniz veya mevcut attribute'leri(nitelikleri) gözlemleyebileceğizi bir diyalog penceresi görüntüler.
Menu Editor: Geliştirdiğiniz uygulama içinde Visual BASIC ve Windowsun menülerine benzer şekilde menüler oluşturmak istediğinizde Menü Editörü size büyük kolaylık sağlayacaktır.
Options: Bu menü seçeneği kullanılırsa Visual BASIC ortamında çalışırken mevcut olan çeşitli sistem parametrelerini değiştirmek imkanı sağlayan diyalog penceresi karşınıza gelecektir. ADD-INS MENÜSÜ
Visual Basic Ders Notları GenişVisual Data Manager: Bu menü alternatif, Visual BASIC içine, veri tabanlarının yönetimi konusunda çok yetenekli bir yazılım modülü olan 
Visual Data Manager'ın eklenmesini sağlar.
Add-In Manager: Bağımsız yazılım modüllerinin Visual Basic ortamına katılmasını ya da bu ortamdan çıkarılmasını sağlar. 

WİNDOW MENÜSÜ
Visual Basic Ders Notları GenişSplit: Sadece kod penceresi(programın yazıldığı pencere)açık iken aktif olur. Kod penceresini yatay olarak ikiye ayırır.Eski hali için split seçilir.
Tile Horizontally: MDI modda,açık pencereleri yatay olacak şekilde eşit pencere boyutlarında ekrana yerleştirir.
Tile Vertically: Yukarıdaki menü seçeneği ile eşdeğerdir. Farklı olarak pencere ayarlamaları düşey olacak şekilde gerçekleştirilir.
Cascade: MDI modda, açık pencerelerin ekrandaki yerlerini üst üste cascade bir tarzda yeniden ayarlar.
Arrange Icons: MDI modda minimize edilmiş pencere ikonlarını anapencerenin alt sol köşesine göre yeniden düzenler.
WindowList: Bütün açık pencereleri listeler. Aktif yapılmak istenen pencere seçilirse ilgili pencere isminin sol yanında o esnada atif pencereyi gösteren işareti gözükecektir. HELP MENÜSÜ 
Visual Basic Ders Notları GenişVisual BASIC konuları hakkında yardımcı bilgiler sunar. PROJELER VE BİLEŞENLERİ
Visual Basic'te bir uygulama geliştirmek proje denilen yapı içerisinde gerçekleştirilir. O halde yeni uygulama yeni bir proje oluşturmayı gerekli kılacaktır. Bir Visual BASİC Projesi,formlar,Formlar üzerine yerleştirlen kontrol nesneleri, nesnelere bağlı kodlar (event procedures-olay prosedürleri) ile bağımsız modüllerden oluşur. Visual BASİC 'te proje dosyalarının uzantıları .max ya da .vbp şeklindedir. 
Visual Basic Ders Notları Geniş
Şekil 2.1'-Başlangıç Penceresi
Şekil 2.1'de görülen başlık satırı o anda aktif olan projenin adını göstermektedir.

Menü Satırı: 11 adet ana menü başlığı ve herbirinin alt menülerini içerir. Visual BASIC ortamında proje(yazılım) geliştirirken yararlanılabilecek çeşitli fonksiyonları vardır.

Araçlar Satırı: Menü içerisinde yer alan bazı işlemleri kullanıcının daha hızlı gerçekleştirebilmesi için kullanabileceği ikonları içerir. Bu ikonlardan herhangi biri üzerine götütürseniz mouse'yi bu ikonun gerçekleştireceği menü seçeneğinin ne olduğunu görebilirsiniz.
Özellikler Penceresi: O esnada ilgi odağı olan (seçilmiş, aktif)nesneye ait özellikler ve o andaki değerlerini listeler. Ekranda bu pencere yoksaView/Properties Window menü adımları ile çağırılabilir.
Proje Penceresi: O esnada aktif durumda olan proje ile ilişkili dosyaların listesini görüntüler. Bu dosyalar, projeye ait nesneler (form, kontroller vb) ya da bağımsız modüllere ait dosyalardır. Proje penceresi o esnada yoksa View/Properties Explorer menü adımları ile çağırılabilir.
Araçlar Kutusu: Visual BASİC uygulamasını geliştirirken oluşturduğunuz projede kullanabileceğiniz Visual BASİC kontrol nesnelerini içermektedir. Eğer yoksa view /Toolbox menü adımları ile onu ekrana getirebilirsiniz. 
ÖZELLİKLER PENCERESİ

Özellikler: Penceresi, o esnada ilgi odağı olan (seçilmiş,aktif) nesnenin sahip olduğu özellikleri ve bu özelliklerin o andaki değerlerini görüntüler. Özellikler penceresini View /Properties Window menü yolu ile ya da F4 tuşuna basarak ekrana getirmek mümkündür.
Aşağıdaki özellikler penceresinin başlığı Form1'dir. Form1 başlık satırının bir alt satırında ise Form1 Form ibaresi görülmektedir.Bunun anlamı başlıklı nesnenin Form türünde bir nesne olduğudur. Özellikler penceresi bir kontrolün özelliklerini iki farklı diziliş sırasında listeleyebilir. Bunlardan ilki Alphabetic seçeneğidir. Adındanda anlaşılacağı gibi penceredeki özellikleri alfabetik olarak takip etme imkanı sağlar Categorized seçeneği ise özellikleri, Appearance (görünüş) behavior (davranış),DDE,FONT vb. bazı ortak gruplar altında listelemek için kullanılır.Özellikler penceresine dikkat edilirse, iki sütuna sahip olduğunu göreceksiniz. Bu sütunlardan soldaki özelliklerin adlarını (Caption, name, height vb), sağdaki ise bu özelliklerin o esnada sahip olduğu değerleri göstermektedir. 

PROPERTİES (ÖZELLİKLER PENCERESİ)
Visual Basic Ders Notları GenişName: Yazılacak program(kod)içinde, forma referans vermek için kullanılan formun adı (Name özelliği) özelliğini verir.(örn bordroform adı verilebilir)
Appearance: Form üzerine yerleştirilmiş olan kontrol nesnelerinin 3 boyutlu görünüme sahip olup olmayacaklarını belirler. Önceden atanmış değer 1 'dir. Değer 1 ise 3-Boyutlu görünüme sahip, 0 ise 2-Boyutlu görünüme sahip olacaktır. 
AutoRedraw: 
BackColor: Form penceresinin renkli veya standart renkte görünmesini sağlar.
BorderStyle: Formun icrası esnasında görünümünü ve bazsı fonksiyonlarını belirleyen bir özelliktir.
Borderstyle 0 : İcra esnasında formun başlığı mevcut olmayacak formun boyutu mouse ile değiştirilemeyecektir.1:Kontrol menüsü mevcut olacak, boyut eğiştirilemeyecektir. 2: Başlığı görülen kontrol menüsü mevcut ,form boyutu değiştirilebilir olacak. 3: Formun başlığı olacak , kontrol menüsü olmayacak ,boyut değiştirilemeyecektir. 4:Formun başlığı vardır. Kontrol menüsü yoktur ve boyutu sabittir. 5: Windows 95 altında ise Close butonu olan formlar oluşturmak için kullanılır.
Caption: Caption özelliği ile formun başlığının değiştirilmesi sağlanır 

Visual Basic Ders Notları Geniş
MaxButton - MinButtom : Bu değerler mantıksal değerler alabilir. Mantıksal değerler(True-False). Her iki özellikte False durumunda iken boş oluşturulmuş bir formu çalıştırarak Sol üst köşesinden Ekranı kapla ve Simge durumunda küçült seçenekleri olmayacaktır. True yapılırsa tekrar gelecektir.

Height: Formun yüksekliğini artırmak ve azaltmak için kullanılır.
Width: Bir formun genişliğini saklar. Bir önceki özellite tanımlar.
Left ve Top: Bu özellikler, formun üst ve sol kenarları ile ekran arasındaki mesafeyi belirler. Top parametresi 0 ise, formun üst kenarı, ekranın üst kenarı ile çakışır Left parametresi 0 is, formun sol kenarı, ekranın sol kenarı ile çakışır.Yükseklik ve genişlik özelliği gibidir.

Projenin icrası esnasında, formun nasıl görüneceğini belirleyen bir özelliktir. 3 farklı değere sahip olabilir. Değeri 0 ise, bilinen normal form görüntüsü,Değeri 1 ise, formun bir ikona indirgenecektir,Değeri 2 ise form en büyük şeklini alır yani maksimize edilir-WindowState özelliği de, genellikle icra esnasında değiştirilir.Çalışmamız RUN edildiğinde büyüklük ve küçüklük oranı görülecektir. 

Visual Basic Ders Notları GenişBackColor: Formun zemin rengini belirleyen özelliktir.
Control Box: Değeri True ise , icra esnasında formun başlık satırının sol kenarında, işletim sistemine özgü bir kontrol menüsü çıkar. False yapılmışsa, icra esnasında bu kontrol menüsü ortaya çıkmaktadır.
Enabled: Özelliği True ise form meydana gelen olaylara duyarlıdır;False ise formun meydana gelen olaylara karşı duyarsız olması sonucu verecektir.Program run edildiğinde mouse ile yapılan hiçbir işlemi kabul etmeyecektir.
Font : Bu özellik ile ilişkili parametreleri ayarlayarak, form üzerinde görüntülenecek yazılara ait fontlar (MS Sans Serif, Courier vb), yazı sitilleri(İtalic,boldvb)ve yazı boyutları (size) belirlenebilir.
ForeColor: Bu özellik formun ön-plan rengini belirler. Kullanımı ve renk seçimi Backcolor özelliğindeki gibidir. Visual Basic Ders Notları GenişMouse Pointer: İcra esnasında, form üzerinde görüntülenecek mouse göstergesinin(ekran göstergesi) biçimi belirler. Burada 0-16 değerleri alabilir. Burada programın çalışması sırasında mouse görüntüsünü görebilirsiniz.
MouseIcon: Mousepointer de ayarlanan 16 mouse göstergesini artırabilmek için kullanılır. Burada 99'a kadar çıkartılabilir.
Visible: Formun, projenin icrası esnasında, ekranda görünür olup olmayacağını belirler. Değer True ise form icra esnasında görünür, False ise icra esnasında görüntülenmeyecektir.
ScaleMode: Scalemode özelliği, form üzerinde kullanılacak koordinat sistemi için bir birim belirlemek imkanı sağlar. Bu özellik 8 farklı değer alır.
ScaleTop,ScaleLeft: Form üzerine nesneler yerleştirilirken, gözönüne alınacak olan koordinat eksininin başlangıcını belirleyen parametrelerdir.
Scaleheight,Scalewıdth: Kullanıcı formu ölçeklemek için kendi birimlerini kullanmak istemesi durumunda kullanılabilecek olan özelliklerdir.Forma eklenecek bir nesne için Form üzerinde bir yatay çizgi belirleyip Properties özelliğinde yükseklik ve genişliğini ayarlarsak nesne o aranda büyük veya küçük olarak forma eklenir. BİR ÖRNEK PROGRAM
Visual Basic'in form penceresini Run ettiğimizde form penceresini mouse ile her tıkladığımızda "Halk Eğitimi Merkezi"yazıp bir alt satırına 'Mouse'u iki kez tıklatın" yazmasını istiyorsak yapılacak işlem şunlardır. 
1-Basit bir kod, bir procedure örneği oluşturalım .Form üzerindeyken Mouse'yi iki kez tıkla-tınız.Karşınıza Project isimli bir pencere gelecektir.Load yazan yerin (Proc kutusu)ok İşa-retini tıklatın ve oradakiDblClickseçeneğini seçip işlem satırına yazarız. Aşağıda olduğu gibi
2-Run menüsünden Start'ı seçerek kodu(projeyi)çalıştırınız. 
3-Şimdi, ekran göstergesi form üzerinde iken, mouse sol tuşunu iki kez tıklatınız. 
Visual Basic Ders Notları Geniş 
KONTROL NESNELERİ
Geliştirilen uygulamanın kullanıcı açısından kolay kullanılır ve sempatik görünümde olabilmesi için, kullanıcının uygulama ile karşı karşıya kalacağı diyalog pencerelerinin özenle tasarlanması gerekir.Kontrol nesneleri, standart kontroller ve dışardan eklenen kontroller olarak iki gruba ayrılabilir.
Standart kontrol nesneleri, Visual Basic'in yüklenmesi ile hemen kullanılabilecek olan kontrol nesneleridir. 
Dışardan eklenen kontroller ise, standart nesnelerin sağladığı imkanların ötesine geçebilen, Microsoft firmasınca yada başka şirketler tarafından üretilmiş ve Visual Basic uygulamasına sonradan herhangi bir zamanda eklenebilecek nesnelerdir. 
Her iki tip kontrol nesnesinin de müşterek özelliği, daha önceden kendilerine yüklenmiş belirli özelliklere sahip olmalarıdır. 

FORM ÜZERİNE KONTROL NESNELERİNİ YERLEŞTİRMEK
Form üzerine kontrol nesneleri yerleştirmek, oldukça kolay olarak gerçekleştirilen bir işlemdir. Aşağıdaki şekilde gerçekleştirilir.

1) Form üzerine yerleşitirilecek olan kontrol nesnesi, mouse-click (sol tuşu bir kez tıklatma)işlemi ile araç kutusundan(Toolbox)seçilir.
2) Mouse yardımı ile, ekran göstergesi form üzerine getirilir. Mouse sol tuşu basılı tutularak mouse hareket ettirilerek kontrol nesnesinin form üzerinde arzu edilen büyüklüğe erişmesi sağlanır. Sonra mouse sol tuşu serbest bırakılır. 

STANDART KONTROL NESNELERİ VE İŞLEVLERİ
Visual Basic Ders Notları Geniş 
Visual Basic Ders Notları GenişGÖSTERGE
Form üzerine aktarılıp görüntülenemeyen yegane kontrol nesnesidir. Form üzerine çizilmiş bir kontrol nesnesinin boyutunu değiştirmek veya bu kontrol nesnesini hareket ettirmek gerektiği zaman yararlanılır.

Visual Basic Ders Notları Geniş RESİM KUTUSU (PİCTURE BOX)
Resim kutusu nesnesi yardımı ile form üzerinde grafikleri görüntülemek mümkündür. Ayrıca, diskinizin herhangi bir dizini içinden çağıracağınız bir bitmap, ikon(icon) ,bir resimde yükleyebilirsiniz
Visual Basic Ders Notları Geniş ETİKET(LABEL)
Etiket kontrol nesnesi, kullanıcı tarafından değiştirilemeyecek bir metni görüntülemek ya da icra esnasında uygulama tarafından değiştirilemeyecek bir metni görüntülemek amacı ile kullanılabilir.
Visual Basic Ders Notları Geniş METİN KUTUSU(TEXT BOX)
Metin kutusu kontrol nesnesi iki ayrı amaç için kullanılabilir
1) Kullanıcı tarafından, uygulamanın icrası esnasında, bilgi girişi amacı ile 
2) Uygulama tarafından üretilen bilgilerin ekranda, form üzerinde görüntülenmesi amacı ile 
Metin kutusunun Properties penceresinde Multiline özelliği True haline getirilmelidir. 
Visual Basic Ders Notları Geniş ÇERÇEVE (FRAME)
Çerçeve nesnesi, form üzerine yerleştirilecek kontroller için görsel ve fonksiyonel anlamda bir grup oluşturma imkanı sağlar. Bu anlamda, çerçeve içine alınan kontroller, diğerlerinden kolayca ayırdedilirler. 
Visual Basic Ders Notları Geniş KOMUT BUTONU(COMMAND BUTTON)
Komut butonu, kullanıcı tarafından seçildiği zaman, belirli bir işlemi yerine getirir. Bu işlem, kendisine bu olaya bağlı olarak yüklenmiş olan kod ile gerçekleştirilir. Komut butonu mouse yardımı ile bir kez tıklatma(click)işlemi gerçekleştirilebilir. Çeşitli diyalog pencerelerinde karşımıza çıkan OK ve CANCEL butonları komut butonlarına örnektir.
Visual Basic Ders Notları Geniş KONTROL KUTUSU (CHECK BOX) 
Kontrol kutusu, açma ya da kapama gibi ya da seçme ve iptal gibi ikili bir kontrole ihtiyaç duyulan uygulamalarda kullanılır. Kullanıcı , belirtilen seçeneği seçerse, kutu içinde bir işaret sembolü görüntülenir. Kullanıcıya Evet/Hayır gibi seçenekler vermek için kullanılır.
Visual Basic Ders Notları Geniş OPSİYON BUTONU(OPTİON BUTTON)
Option butonları bir grup halinde kullanılırlar. Bu grup içersinde, her buton bir seçeneği temsil eder. Kullanıcı seçtiği seçeneği, ilgili opsiyon butonunu işaretleyerek belirtir. 
Visual Basic Ders Notları Geniş KOMBİNE KUTU (COMBO BOX)
Bir kombine kutu, metin kutusu(text box) ve liste kutusunun (list box) özelliklerini bir araya toplar. Örneğin, kullanıcı metin kutusu gibi içine metin yazabilir ya da liste kutusu gibi, kutu içine yerleştirilmiş isimlerden istediklerini seçebilir.
Visual Basic Ders Notları Geniş LİSTE KUTUSU (LİST BOX) 
Liste kutusu, kullanıcının içinden bir ya da daha fazla isim seçebileceği bir liste içerir. Listeye yeni isimler eklenebilir ya da listedeki bazı isimler çıkartılabilir. Örneğin, bir liste kutusu ile çeşitli ülke isimlerini listeleyebilirsiniz Kullanıcı bir isim seçince, o ülke isimlerini listeleyebilirsiniz. Kullanıcı bir isim seçince, o ülkenin özellikleri listelenebilir.
Visual Basic Ders Notları Geniş YATAY KAYDIRMA ÇUBUKLARI(HORİZONTAL SCROLL BARS)
Kullanıcıya, listeler içinde veya büyük miktarda bilgi boyunca yatay hareket imkanı sağlar. Bu anlamda, bir fonksiyonun değerlerinin görüntülenmesini, bir yatay hareket çubuğunun hareketi ile ilişkili olarak gerçekleştirebilirsiniz.
Visual Basic Ders Notları Geniş DÜŞEY HAREKET ÇUBUKLARI(VERTİCAL SCROLL BARS)
Düşey hareket çubukları, yatay hareket çubukları için söylenen işlemleri düşey olarak gerçekleştirirler.
Visual Basic Ders Notları Geniş ZAMANLAYICI (TİMER)
Uygulamanın çalışması esnasında, zamana bağlı olarak belirli aralıklarla, belirli eylemlerin gerçekleşmesini denetlemek amacı ile kullanılır.
Visual Basic Ders Notları Geniş SÜRÜCÜ LİSTELEME KUTUSU
İcra esnasında, geçerli sürücülerin bir listesini sunmak ve sürücüler arasında geçiş yapmak amacı ile kullanılır . Sürücü listeleme kutusu, bir dosyayı belleğe yüklemek (açmak-open)amacı ile oluşturulan bir diyalog penceresinin bir parçası olarak kullanılabilir.
Visual Basic Ders Notları Geniş DİZİN LİSTELEME kutusu(DİRECTORY LİST BOX)
İcra esnasında, aktif durumdaki sürücünün yolunu(path)ve dizinlerini (Directories)görüntüler. Bu kontrol nesnesi, kök dizinden (root directory) seçilmiş bir yolu izleyerek hiyerarşik olarak 
dizin listesini görüntületmek amacı ile kullanılabilir. Aynı zamanda doğal olarak bir dosya açma diyalog penceresinin bir parçası olarak ta kullanılabilir.
Visual Basic Ders Notları Geniş DOSYA LİSTELEME KUTUSU (FİLE LIST BOX)
Verilen bir dizin içindeki tüm dosyaları listeler. Kullanıcı, listelenmiş dosyalar içinden bir dosya seçebilir. Bu kontrol nesnesi de, bir dosya açma diyalog penceresinin bir parçası olarak kullanılabilir.
Visual Basic Ders Notları Geniş ŞEKİL (SHAPE)
Tasarım (desing)zamanında görünür olan bir kontrol nesnesidir. Tasarım esnasında, form üzerine , kare,daire,elips,dikdörtgen gibi şekilleri yerleştirmek amacı ile kullanılır.
Visual Basic Ders Notları Geniş ÇİZGİ(LİNE)
Çizgi kontrol nesnesi, tasarım esnasında, form üzerine yatay, düşey ya da eğik çizgi yerleştirmek amacı ile kullanılır. Çizgi kontrol nesnesi formu parçalara ayırmak amacı ile kullanılabilir.
Visual Basic Ders Notları Geniş GÖRÜNTÜ (IMAGE )
Bir resmi görüntüleyebilen grafik tipte bir kontrol nesnesidir. Bu açıdan resim kutusuna (picture box) benzer. Fakat, resim kutusuna oranla daha az sistem kaynağı kullanılır. Mouse ile clicklendiği zaman, komut butonuna benzer özellik gösterir. Örneğin bir firma, firmanın logosunu görüntü nesnesi içine yerleştirerek, resim üzerine mouse ile click işlemi gerçek-leştirildiğinde firma hakkında bazı bilgiler listeleyen bir tanıtım yazılımı oluşturabilir. 
Visual Basic Ders Notları Geniş VERİYE ERİŞİM (DATA ACCESS)
Sistemde mevcut olan veri tabanlarına erişerek, bilgi güncelleme, edit ya da bilgi görüntüleme işlemlerinin yapılabilmesine olanak sağlar.
Visual Basic Ders Notları Geniş OLE İSTEMCİSİ (OLE CLİENT)
Nesneyi bağlama ve yerleştirme yöntemi, Windows işletim sistemince kullanılan yeni bir teknolojidir. Bu teknoloji sayesinde, bir windows uygulama programı (Mesela Visual Basic 6.0) ile geliştirilen bir proje içine başka bir windows uygulama programından nesneler aktarmak mümkündür.
Visual BASİC'TE VERİ YAPILARI VE VERİ TİPLERİ
Her programlama dilinde olduğu gibi Visual BASİC'te de çeşitli veri yapıları ve veri tipleri mevcuttur. Programcının dilin imkanlarına daha iyi hakim olabilmesi için bu yapıları tanıması zorunludur.

SABİTLER(CONSTANTS)
Program içinde değeri değiştirilemeyen, çeşitli tipteki veri yapılarıdır. Örneğin 
1234 şeklindeki bir sabit , Visual BASİC açısından bir tam sayı sabittir. "5666" sabiti veya "Türkiye" sabiti ise string türü sabitler, çift tırnak sembolleri içinde yazılırlar ve matematiksel işlemlere sokulmazlar. 

Visual BASİC'te çoğu kez, sabitlere bir isim atanarak, program boyunca, bu isimle çağırmak ta yaygın bir uygulamadır. Bu iş için Const bildiri sözcüğüne ihtiyaç vardır.
Örn: PiSayisi=3.14159 

Sabit tanımlama sözcüğünün başına Private ya da Public sözcükleri konularak, sabitin sadece tanımlandığı modülde ya da tüm modüllerde tanınması sağlanabilir.
Private Const BnSabit=60
Public Const BxSabit=80

Puplic: Türü bildiriler, sadece standart modüllerin General kısmında tanımlanabilir. Private sabitler ise, her tür modülün General kısmında tanımlanabilir. 
DEĞİŞKENLER(VARIABLES)
Programın akışı içerisinde, değerleri sürekli olarak değişebilen veri yapısıdır. 
Örneğin x=23 y=12 
X=x+3 y=y+x
Bu değişkenlere yeni bir değer atanırsa , bu değişkenin öncek değeri silinecektir.
DEĞİŞKENLERE İSİM VERME
Visual Basic 6.0 değişkenlere isim vermek için aşağıdaki kurallar geçerlidir.
1- Değişken isminin ilk karakteri bir harf olmalıdır.
2- Değişken ismi oluşturulurken, diğer karakterler, harf, rakam ya da alt çizgi (-) sembolü olabilir.
3- Kullanılan harflerin küçük ya da büyük harf olmasının önemi yoktur.
4- Değişken isim uzunlukları 255 karaktere kadar olabilir.
5- Değişken isimleri içinde diğer semboller(+,-,/ ,boşluk vb)bulunmamalıdır.
ÖRNEK: Geçerli Değişken İsimleri
MAAŞ
Yaş1
NetMaaş
Genel_Toplam
Geçersiz Değişken İsimleri
1X
A-1
Brut Maaş

DEĞİŞKEN TÜRLERİ
Bu bölümde, Visual BASİC değişkenleri için kullanılabilecek veri türleri tanıtılacaktır.
INTEGER(TAM SAYI): Bir değişkenin sonunda % sembolü varsa bu değişkenin türü integer olacaktır. Integer değişkenler, bellekte 2 Byte yer kaplar ve alacakları değerler -32768 ile +32767 aralığında olabilir. Integer türü değişkenlerle daha hızlı hesaplama yapılır.
ÖRNEK Deflnt A,B
D%=5678
A=789
B=50000' Hatalı atama 

LONG INTEGER (UZUN TAM SAYI)
Sonundaki sembol & sembolü olan ya da Deflng sözcüğü ile tanımlanmış olan değişkenlerdir. Bellekte 4 byte yer kaplarlar. Alabilecekleri değerler, -2,147,483,648 ile +2,147,483,647 aralığında olabilir.
Örnek: DefLng A-C Bu örnekte, DefLng A,B veya C olan tüm değişkenler 
A=234555566 Long integer olarak tanımlanmıştır.
B=567777777

SINGLE PRECISION(TEK DUYARLIKLI)
Değişkenin sonunda ! sembolü varsa, veya DefSng bildiri deyimi ile tanımlanmışsa bu değişken tek duyarlıklı tipte değişkendir. Bu tip değişkenler, bellekte 4 Byte yer kaplar. Değer aralığı negatif sayılar için -3.402823E-38 ile 3. 402823E-45 arasındadır. Pozitif sayılar içinse bu aralık 1.401298E-45 ile 3. 402823E38 arasındadır. İlk 7 haneye kadar hassastırlar.
X!=12390638.234 şeklindeki bir atamada,sonraki 8.234 kısmı yuvarlanacaktır.
DOUBLE PRECISION(ÇİFT DUYARLIKLI)
İsmi sonundaki sembol # sembolü olan ya da DefDbl bildiri sözcüğü ile tanımlanmış olan değişkenlerdir. 

STRİNG(KARAKTER ZİNCİRİ)
Sonunda $ sembolü bulunan yada DefStr bildiri sözcüğü tanımlanmış olan değişkenlerdir. Genellikle metin bilgileri için kullanılır.
ÖRNEK X$=Text12.Text 

CURRENCY (PARASAL FORMAT)
Değişken ismi sonundaki sembol @ sembolü olan ya da DefCur bildiri sözcüğü ile tanımlanmış olan değişkenlerdir. Ondalık noktadan önce 15 ve ondalık noktadan sonra 4 hane olacak şekilde formatlanmıştır. 

DATE(TARİH)
Tarih ve zaman türündeki bilgileri saklamak için kullanılan değişkenlerdir. 1 Ocak 100 ile 31 Ocak 9999 arasındaki zamanlar için kullanılır.
ÖRNEK: DefDate T
Tar=#February 3,1996#

BYTE
Byte değişken türü, Visual BASİC 6.0 ile gelmiş bir yeniliktir. 0 ile 255 arasındaki işaretsiz tam sayıları saklamak için kullanılır. DefByte bildiri sözcüğü ile tanımlanır.
BOOLEAN
DefBool olarak tanımlanır. Sadece Doğru (True) Yanlış(False) değerlerinden birini alabilir. 
VARİANT
DefVar olarak tanımlanmıştır. Bir değişken için hiçbir tip bildiriminde bilinilmamışsa, tipi Variant olarak kabul edilir. Her türlü bilgi (Date,numerik,string)yüklenebilir. Variant tipi bir değişken içine hangi tip veri yüklendiği ise IsNumeric,IsDate vb gibi kontrol edilebilir.

KULLANICI TARAFINDAN BELİRLENEN VERİ TİPİ(USER DEFINED TYPES)
Çeşitli değişkenleri bir araya getirerek bir isim altında toplamak. Elde edilen bu yeni veri tipine Kayıt(Record) adı verilir. Bir kayıt tanımlamak için önce bir kod modülünün Declarations kısmında aşağıdaki gibi bir bildirimde bulunulur:
Type PerKayıt
Sicil As Integer
Ad As String*10
Soyad As String*12
Brut As Double
Adres As String *50
End Type

Daha sonra herhangi bir form ya da modülün Declarations kısmında 
Private Per As PerKayıt veya
Puplic Per As PerKayıt
Şeklinde bildirimde bulunulursa PerKayıt ile tanımlanmış bir şablon veri yapısı türünden Per adlı gerçek bir veri tanımlanmış olur. 
Private per As PerKayıt
per.Sicil = 123
per.Ad = "ahmet"
per.soyad = "Caner"

TİP BİLDİRİMİ İÇİN DİM DEYİMİ
İyi bir program oluşturmak için, değişkenlerin tiplerini önceden bildirmek faydalı bir alışkanlıktır. Tip bildiriminde bulunulmazsa değişkenin tipi variant olarak kabul edilir ve gereksiz yere bellek kullanılır. Değişkenlerin tipini belirtmek için alternatif bir yol Dim deyimini kullanmaktadır;
Dim x As İnteger
Dim y As Currency
Dim z As String

DEĞİŞKEN İSİMLERİNE GÖRE TİP ATAMA
Def tipi bildirim komutları aşağıdaki örneklerdeki gibidir. 
ÖRNEK : DefInd A-D Bu ifade ile A,B,C,D harfleri Integer olarak tanımlanmıştır
DefDate S,T S ve T harfleri ile başlayan değişkenler Date türünden tanımlanacaktır.

PROSEDÜRLER ARASI MÜŞTEREK DEĞİŞKENLER
Bazı değişkenlerin,prosedürler arasında müşterek kullanımı gerekebilir. Bu tip müşterek kullanılabilen değişkenlere form düzeyinde veya modül düzeyinde değişkenler denir. Form düzeyinde değişken tanımlamak için, formun General, Declaration bölümüne, bu değişkenleri Dim deyimi ile yerleştirmek gerekir. Burada tanıtılan tüm örnekler bütün prosedürler tarafından kullanılacaktır.

ÖRNEK: Visual Basic Ders Notları Geniş 
PRIVATE SÖZCÜĞÜ
Private sözcüğü ile, form düzeyinde değişkenler belirleyebilirsiniz. Formun General, Declaration kısmında Dim yerine Private sözcüğünü kullanarakta değişkenleri form düzeyinde geçerli kılabilirsiniz. 

Visual Basic Ders Notları Geniş
Project penceresindeki Dim komutunun yerine Static komutunu yerleştirirseniz programı her RUN edişinizde rakamları unutmadan üzerine 10 koyarak toplar.

SABİT UZUNLUKLU STRİNGLER
Sabit uzunluklu string tanımlamak, bası uygulamalar için gerekli olabilir.
Dim ad As String * 8
Ad değişkeni 8 karekter uzunluğundadır.

BİRDEN ÇOK FORM İLE ÇALIŞMA
Uygulamamızın kapsamı genişledikçe, tek form üzerinde tasarım yapmak imkansız hale gelebilir. Bu durumda doğal olarak projemize yeni bir form eklememiz gerekecektir.(Form1-Form2). Bunun için Project menüsünden Add Form seçeneğini kullanmanız gerekecektir.

FORMLAR ÜZERİNDE UYGULANABİLEN METOTLAR
Bu bölümde, özellikle çok sayıda form kullanıldığında, kullanılması zorunlu olacak bazı form metotları açıklanacaktır.

SHOW METODU
Formun ekranda görüntülenmesini sağlar. Yazılış biçimi
FormAdı.Show şeklindedir.

LOAD METODU
Formu bellege yükler fakat ekranda görüntülemez. Yazılış biçimi
Load FormAdı şeklindedir.

HIDE METODU
Formu ekrandan uzaklaştırır fakat bellekten silmez! Yazılış biçimi, 
Form.Adı.Hide şeklindedir.

UNLOAD METODU
Formu bellekten siler. Bu durumda, form düzeyinde atanmış olan tüm bilgi silinecektir. Yazılış biçimi,
Unload FormAdı şeklindedir.

Visual BASİC'te SAYILAR VE ARİTMETİKSEL İŞLEM OPERATÖRLERİ
Bir tamsayı değişkenine, bir ondalik sayı atanırsa, otomatik olarak yuvarlatılır. Örneğin,
Dim x As Integer
X=123.789 ataması sonucu x 124 değerini alır.

String türü bir bilgi numerik olarak kullanılacaksa VAL fonksiyonu ile dönüştürülür. Örneğin,
X=12*"120" ifadesinin hatalı olmasına rağmen
X=12*VAL("120") ifadesinin sonucu ise 1440 olacaktır .

VAL burada "120" değeri tırnak içine alındığı için karakter olarak tanınmıştır ama VAL komutu bunu sayısal bir değere çevirmiştir
STR Numerik bir ifadeyi Stringe yani karaktere çevirir. Pozitif sayıları dönüştürürken önlerine bir bşluk yerleştirilir. 

ÖRNEĞİN STR(1280) ifadesinin sonucu " 1280) stringi olacaktır.
FORMAT fonksiyonu ile, sayılar belirli bir forma dönüştürülerek görüntülenebilirler. Örneğin
S1$=Format(2457.9,"##,##0.00") ifadesi ile S1$ stringi, "2,457.90" şeklinde
S2$=Format(876.9,"###0.00") ifadesi ile S1$stringi,"2,457.90" şeklinde 
S3$=Format(7."0.00%") ifadesi ile de S3$ stringi "700.00%" şeklinde olacaktır.

TARİH TÜRÜ DEĞİŞKENLERLE İŞLEMLER
Tarih türü değişkenler üzerinde de aritmetiksel işlemler tanımlanabilir. Örneğin,
Dim tar As Date print bar ifadeleri ile, tar değişkenine, bulunulan günün tarihi atanmakta
Dim bar As Date ilk print ile bulunulan günden 7 gün önceki ve ikinci print
tar=Now ile de, bulunulan günden 7 gün sonraki günün tarihi yazdırılacak.
bar=tar-7
Print bar
Bar=tar+7
ÖRNEK Visual Basic Ders Notları Geniş
İfadesini, x'in klavyeden girilecek değeri için hesaplatın yazdıran bir uygulama geliştiriniz.
ÇÖZÜM 
1- Form üzerine bir komut butonu yerleştiriniz. Bu butonu seçerek Properties penceresini getiriniz ve 
Caption özelliğini seçerek bu özelliği HESAPLA olarak değiştiriniz.
Visual Basic Ders Notları Geniş
2- Komut butonu yukarıdaki pencerede belirtilmiştir.
3- Daha RUN ederek çalıştırınız. Sonuç yukarıdaki penceredeki gibidir.

BİLGİ GİRİŞ VE ÇIKIŞI KONTROL KOMUTLARI
InputBox(MESAJ) FONKSİYONU
Visual BASİC programının icrası esnasında, klavyeden bilgi girişi yapılmasını sağlayan bir fonksiyondur. Mesaj kısmı kullanılmışsa bu kısım , bilgi giriş penceresinde aynen görünecektir. Bilgi girişinde girilen bilgi string (karakter zinciri) türünde kabul edilir. Eğer nümerik olarak kullanılacaksa VAL fonksiyonu ile nümeriğe dönüştürülmelidir.

Visual Basic Ders Notları Geniş
MsgBox Mesaj, Görünüm, Başlık KOMUTU
Bir programın çalışması sonucu elde edilen bazı sonuçları ya da gerekli mesajları ekrana aktarmak için kullanılır. Görünüm parametresinin kullanımı zorunlu değildir.
ÖRNEK: Bir üstde kullanılan örnek bunun için geçerlidir.

KULLANICI İLE ETKİLEŞİMLİ MESAJLAR- MsgBox() FONKSİYONU
Pekçok uygulamada, ekrana yazdırılan mesaj sonucunda kullanıcının mesajı pasif olarak izlemesinden ziyade mesaja aktif olarak cevap vermesi ve bu cevaba göre de bir işlem yapılması söz konusu olmaktadır Bu tür bir işlemi gerçekleştirebilmek için MsgBox fonksiyonu kullanılır. Fonksiyonun yazılış biçimi aşağıdaki gibidir:
Cevap%=MsgBox(Mesaj$,Görünüm%,Başlık$)

Hiç yorum yok: