22 Şubat 2013 Cuma

EXCELL de EĞERSAY işlevi


EĞERSAY işlevi

Bu makalede, Microsoft Office Excel'de EĞERSAY işlevinin formül sözdizimi ve kullanımı açıklanır.

Açıklama

EĞERSAY işlevi, bir aralıkta yer alan ve belirttiğiniz tek bir ölçüte uyan hücrelerin sayısını sayar. Örneğin, belirli bir harfle başlayan tüm hücreleri veya belirttiğiniz bir sayıdan daha küçük ya da daha büyük sayılar içeren tüm hücreleri sayabilirsiniz. Örneğin, A sütununda görev listesinin ve B sütununda da her göreve atanmış kişinin adının bulunduğu bir çalışma sayfanız olduğunu varsayalım. EĞERSAY işlevini kullanarak bir kişinin adının B sütununda kaç kez geçtiğini sayabilir, bu yolla söz konusu kişiye kaç görev atandığını saptayabilirsiniz. Örneğin:
=EĞERSAY(B2:B25,"Neşe")
 NOT   Birden çok ölçüt temelinde hücreleri saymak için bkz: ÇOKEĞERSAY işlevi.

Sözdizimi

EĞERSAY(aralık, ölçüt)
EĞERSAY işlevinin sözdizimi aşağıdaki bağımsız değişkenleri içerir:
  • hücre    Gerekli. Numaralar veya adlar, diziler ya da sayı içeren başvurular da içinde olmak üzere sayılacak bir veya birden çok hücre. Boşluk ve metin değerleri göz ardı edilir.
  • ölçütler    Gerekli. hangi hücrelerin sayılacağını tanımlayan sayı, ifade, hücre başvurusu ya da metin dizesi. Örneğin, ölçüt 32, ">32", B4, "elmalar" veya "32" olarak gösterilebilir.
 NOTLAR 
  • Ölçütte,soru işareti (?) ve yıldız işareti (*) gibi joker karakterler kullanabilirsiniz. Soru işareti tek karakter bulurken, yıldız işareti bir dizi karakter bulur. Gerçek bir soru işaretini veya yıldız işaretini bulmak istiyorsanız, karakterden önce bir tilde işareti (~) koyun.  
  • Ölçütler büyük/küçük harfe duyarlı değildir; örneğin, "elmalar" dizesiyle "ELMALAR" dizesi aynı hücreleri eşleştirir.

Örnek 1: Sık kullanılan EĞERSAY formülleri

Örneğin, boş çalışma sayfasına kopyalarsanız anlamanız daha kolay olabilir.
 
1
2
3
4
5
6

7

8

9


10

1112
ABC
VeriVeri
elmalar32
portakallar54
şeftaliler75
elmalar86
FormülAçıklamaSonuç
=EĞERSAY(A2:A5,"elmalar")A2 ile A5 arasında yer alan ve elmalar sözcüğünü içeren hücrelerin sayısı2
=EĞERSAY(A2:A5,A4)A2 ile A5 arasında yer alan ve şeftaliler sözcüğünü içeren hücrelerin sayısı1
=EĞERSAY(A2:A5,A3)+EĞERSAY(A2:A5,A2)A2 ile A5 arasında yer alan ve portakallar sözcüğünü içeren hücrelerin sayısı3
=EĞERSAY(B2:B5,">55"))B2 ile B5 arasında yer alan ve 55'ten büyük bir değer içeren hücrelerin sayısı2
=EĞERSAY(B2:B5,"<>"&B4)B2 ile B5 arasında yer alan ve değeri 75'e eşit olmayan hücrelerin sayısı3
=EĞERSAY(B2:B5,">=32")-EĞERSAY(B2:B5,">85")B2 ile B5 arasında yer alan ve değeri 32'ye eşit veya bundan büyük ya da 85'e eşit olan hücrelerin sayısı3

Örnek 2: Joker karakterlerin kullanıldığı ve boş değerlerin işlendiği EĞERSAY formülleri

Örneğin, boş çalışma sayfasına kopyalarsanız anlamanız daha kolay olabilir.
 
1
2
3
4
5
6
7
89

1011


12
13
14
ABC
VeriVeri
elmalarEvet
  
portakallarHAYIR
şeftalilerHayır
  
elmalarevet
FormülAçıklamaSonuç
=EĞERSAY(A2:A7,"*lar")A2 ile A7 arasında yer alan ve "lar" harfleriyle biten hücrelerin sayısı3
=EĞERSAY(A2:A7,"????lar")A2 ile A7 arasında yer alan, "lar" harfleriyle biten ve tam olarak 7 harften oluşan hücrelerin sayısı2
=EĞERSAY(A2:A7,"*")A2 ile A7 arasında yer alan ve metin içeren hücrelerin sayısı4
=EĞERSAY(A2:A7,"<>"&"*")A2 ile A7 arasında yer alan ve hiçbir metin içermeyen hücrelerin sayısı2
=EĞERSAY(B2:B7,"Hayır") / SATIRSAY(B2:B7)B2 ile B7 arasında yer alan ve Hayır oyu içeren hücrelerin (boş hücreler de içinde) ortalama sayısı0,333333333
=EĞERSAY(B2:B7,"Evet") / (SATIRSAY(B2:B7) -EĞERSAY(B2:B7, "<>"&"*"))B2 ile B7 arasında yer alan ve Evet oyu içeren hücrelerin (boş hücreler hariç) ortalama sayısı0,5
 NOT    Sayıyı yüzde olarak görüntülemek için, hücreyi seçin ve Sayfa sekmesinin Sayı grubunda Yüzde Stili'ni Düğme resmi tıklatın.

Hiç yorum yok: