12 Haziran 2014 Perşembe

Animal Experiments

Laboratuvar Hayvanlarında Biyolojik ve Fizyolojik Veriler
Araştırma yapacak kişilerin kullandığı hayvanın biyolojisini bilmeleri önemlidir. Aşağıda tablo olarak verilen bilgiler bazı temel parametreleri kapsamaktadır. Bu bilgi sadece genel kılavuz şeklindedir; bireyler arasında ve farklı soylar arasında değişkenlik görülebilir.
SIÇAN
Erişkin vücut ağırlığı: dişi300 g
Erişkin vücut ağırlığı: erkek   200 g
Doğum ağırlığı5-6 g
Vücut yüzey alanı50 g için 230 cm2;
130 g için 250 cm2;
200 g için 325 cm2
Vücut sıcaklığı35.9-37.5° C
Kromozom sayısı42
Yaşam süresi2.5-3.5 yıl
Gıda tüketimi10g / 100g / gün
Su tüketimi10-12ml / 100g / gün
GI geçiş zamanı12-24 saat
Seksüel olgunluk : dişi65-110 gün (13 hafta)
Seksüel olgunluk : erkek65-110 gün (13 hafta)
Siklus uzunluğu4-5 gün
Gebelik süresi21-23 gün
Postpartum östrusFertil
Yavru sayısı6-12
Sütten kesilme21 gün
Doğurganlık süresi350-440 gün
Yavru üretimi4-5 / ayda
Önerilen sıcaklık   18-26° C
Rölatif nem% 40-70
Işık periyodu (aydınlık / karanlık)   12 / 12
Süt içeriği%13.0 yağ,
% 9.7 protein,
%3.2 laktoz
Solunum hızı70-115 / dak (ort 85)
Tidal volüm0.6-2.0 mL (ort 1.5)
Dakika ventilasyon75-130 mL/dak (ort 100)
Oksijen tüketimi0.68-1.10 mL/g /saat
Kalp hızı250-450 /dak
Kan volümü54-70 mL/kg
Kan basıncı84-134/ 60 mmHg
Eritrosit sayısı7-10 x 106 /mm3
Hematokrit% 36-48
Hemoglobin11-18 mg/dL
Lökosit sayısı6-17 x 103 /mm3
Nötrofil% 9-34
Lenfosit% 65-85
Eozinofil% 0-6
Monosit% 0-5
Bazofil% 0-1.5
Trombosit sayısı500-1300 x 103 /mm3
Serum protein5.6-7.6 g/dL
Albümin3.8-4.8 g/dL
Globülin1.8-3.0 g/dL
Serum glukoz50-135 g/dL
Kan üre azotu15-21 mg/dL
Kreatinin0.2-0.8 mg/dL
Total bilirubin0.20-0.55 mg/dL
Serum lipitler70-415 mg/dL
Fosfolipitler36-130 mg/dL
Trigliseritler26-145 mg/dL
Kolesterol26-82 mg/dL
Serum kalsiyum3.2-8.5 mg/dL
Serum fosfat.3-8.3 mg/dL

HAMSTER
Erişkin vücut ağırlığı: dişi85-130 g
Erişkin vücut ağırlığı: erkek95-150 g
Doğum ağırlığı2 g
Vücut yüzey alanı125 g için 260 cm2
Vücut sıcaklığı37-38° C
Kromozom sayısı44
Yaşam süresi18-24 ay
Gıda tüketimi10-12 g / 100 g /gün   
Su tüketimi8-10 mL/100 g/gün
Seksüel olgunluk : dişi10-14 hafta
Seksüel olgunluk : erkek6-10 hafta
Siklus uzunluğu4 gün
Gebelik süresi15-16 gün
Postpartum östrusİnfertil
Yavru sayısı5-9
Sütten kesilme20-25 gün
Doğurganlık süresi10-12 ay
Yavru üretimi3-4 / ayda
Önerilen sıcaklık18-26° C
Rölatif nem% 40-70
Işık periyodu (aydınlık / karanlık)      14 / 10
Süt içeriği%12.0 yağ
% 9.0 protein
%3.4 laktoz
Solunum hızı35-135 /dak
Tidal volüm0.6-1.4 mL
Oksijen tüketimi0.6-1.4 mL/g/saat
Kalp hızı250-500 / dak
Kan volümü78 mL/kg
Kan basıncı150 /110 mmHg
Eritrosit sayısı6-10 x 106 /mm3
Hematokrit% 36-55
Hemoglobin10-16 mg/dL
Lökosit sayısı3-11 x 103 /mm3
Nötrofil% 10-42
Lenfosit% 50-95
Eozinofil% 0-4.5
Monosit% 0.3
Bazofil% 0.1
Trombosit sayısı200-500 x 103 /mm3
Serum protein4.5-7.5 g/dL
Albümin2.6-4.1 g/dL
Globülin2.7-4.2 g/dL
Serum glukoz60-150 g/dL
Kan üre azotu12-25 mg/dL
Kreatinin0.91-0.99 mg/dL
Total bilirubin0.25-0.60 mg/dL
Kolesterol25-135 mg/dL
Serum kalsiyum5-12 mg/dL
Serum fosfat5.3-8.3 mg/dL

Hiç yorum yok: